Takuu

Valmistajana, Kuurnia Oy tulee korvaamaan tai korjaamaan tehtaallaan kaikki Kuurnia Oy:n tuotteet- tai komponentit, joiden materiaali- tai valmistusvirheet on todettu mainitun ajan sisällä:

  • KAKSI (2) vuotta yksityisessä kotikäytössä
  • YKSI (1) vuotta osittain tai kokonaan kaupallisessa käytössä                                                                                 
  • Takuuaika lasketaan kuitissa tai laskussa olevasta alkuperäisestä ostopäivästä. Tämä takuu on pätemätön, jos Kuurnia Oy:n mielestä vaatimuksen on aiheuttanut:
  1. Onnettomuus, väärinkäyttö, väärä soveltaminen tai muun kuin Kuurnia Oy:n tekemän muutoksen seurauksena;
  2. Normaalin kulumisen aiheuttama heikkeneminen.

Tuotteiden tai komponenttien palauttaminen Kuurnia Oy:n toimipisteelle Suomeen tai nimettyyn paikkaan on kantajan vastuulla. Tuote tai komponentti on pakattava suojaamaan mahdollisilta vaurioilta — Kuurnia Oy ei ole vastuussa vahingoista, joita saattaa aiheutua kuljetuksen aikana. Postitus on maksettava etukäteen ja pakkauksen tulee sisältää kantajan nimen, osoitteen, puhelinnumeron, kuvauksen ongelmasta sekä ostotodistuksen.

Kuurnia Oy palauttaa tuotteen tai komponentin hakijalle Kuurnia Oy:n kustannuksella, paitsi jos takuu on katsottu pätemättömäksi. Siinä tapauksessa, että takuu todetaan mitätöityneeksi, kantaja vastaa mahdollisista selvityksestä ilmaantuvista kuluista sekä korjauksista ja siihen liittyvien lähetysten kustannuksista.

Tämä takuu ei ole siirrettävissä.

Kuurnia Oy ei ole vastuussa mistään välittömästä, välillisistä, satunnaisista, epäsuorista tai erityisvahingoista tämän takuun tai minkä tahansa oletetun takuun nojalla.

Nämä takuuehdot ovat voimassa syyskuusta 2021 lähtien.

Kuurnia Oy pidättää oikeuden muutoksiin.

[]